0318 306303

Uw winkelwagen bevat geen artikelen.

Subtotaal: € 0,00

Privacy Voorwaarden

Privacy- en cookieverklaring Ruttmans, de glutenvrije wereld

Versie 0.2

 • Wij zijn ons er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te waarborgen en beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe Ruttmans, de glutenvrije wereld  werkt.
 • Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Ruttmans, de glutenvrije wereld. U dient zich ervan bewust te zijn dat Ruttmans, de glutenvrije wereld niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.
 • Ruttmans, de glutenvrije wereld waarborgt de privacy van alle gebruikers van deze website en gebruikers van haar diensten. Persoonsgegevens van gebruikers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Ruttmans, de glutenvrije wereld houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) stelt.

 

Gebruik van verzamelde gegevens / Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Ruttmans, de glutenvrije wereld of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

 

 Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Ruttmans, de glutenvrije wereld verwerkt persoonsgegevens van u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch;
 • Locatiegegevens;
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website;
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk);
 • Lijst met uw contactgegevens via een app of social media;
 • IP-adres;
 • Internetbrowser en apparaat type.

  

Waarvoor hebben wij uw gegevens nodig?

Ruttmans, de glutenvrije wereld verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen: 

 • Het afhandelen van uw online-bestelling(en);
 • Verzenden van onze nieuwsbrief (onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden);

   

 • U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om diensten en producten aan u te kunnen leveren;
 • Ruttmans, de glutenvrije wereld analyseert uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
 • Ruttmans, de glutenvrije wereld verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Wat doen wij met uw gegevens?

Ruttmans, de glutenvrije wereld verzamelt uitsluitend persoonsgegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn opgegeven door de gebruiker van onze diensten en/of website. Wanneer u persoonsgegevens opgeeft, zullen deze bovendien uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor u deze gegevens hebt verstrekt.

 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Ruttmans, de glutenvrije wereld zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Onze bewaartermijn(en) luiden als volgt: 

 1. Administratieve en financiële gegevens (inclusief persoonsgegevens): zeven jaar vanaf het moment van vastlegging vanwege de administratieplicht;
 2. Overige gegevens zoals de gegevens die op of via de website worden verstrekt (inclusief eventuele persoonsgegevens): vijf jaar vanaf het moment van vastlegging vanwege de beroepsaansprakelijkheid.

 

Delen wij uw gegevens met anderen?

Ruttmans, de glutenvrije wereld verstrekt uw persoonsgegevens nimmer aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst, zoals de beheerder van ons CRM-programma, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ruttmans, de glutenvrije wereld blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Hoe gebruiken wij cookies?

Ruttmans, de glutenvrije wereld gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Zo maakt onze website gebruik van Google Analytics, een statistiekendienst van Google Inc. (“Google”), om de gegevens van deze website te analyseren. Deze software maakt gebruik van cookies. Google maakt gebruik van deze cookies om analyses uit te voeren ten aanzien van het gebruik van deze website door gebruikers. Op grond van deze analyses kunnen wij onze website en daarmee onze dienstverlening verbeteren.

Daarnaast maken wij gebruik van een cookie dat onthoudt dat u een zogeheten ‘cookie balk’ te zien krijgt totdat u op ‘accepteer’ klikt. In deze ‘cookie balk’ wordt de privacy- en cookieverklaring verkort weergegeven onderaan de website. Verder gebruikt onze chatdienst cookies om de chatinhoud en uw gegevens te onthouden. Daarnaast wordt ook uw IP-adres bewaard zodat wij eventueel misbruik van de chatdienst tegen kunnen gaan door het gebruik van specifieke gebruikers te beperken of uit te sluiten.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de betreffende instellingen in uw browser te wijzigen. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Ruttmans, de glutenvrije wereld alsmede Google. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van Google.

  

Hoe kunt u uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@ruttmans.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Ruttmans, de glutenvrije wereld zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

  

Hoe worden uw gegevens beveiligd?

Ruttmans, de glutenvrije wereld neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Zo maakt Ruttmans, de glutenvrije wereld gebruik van zogeheten SSL-encryptie (Secure Socket Layer) om uw gegevens te beschermen. U herkent het gebruik van deze SSL-encryptie aan de verandering van de protocolaanduiding voorafgaand aan het webadres van ‘http:’ in ‘https:’. De ‘s’ in ‘https’ staat voor ‘secure’ (‘beveiligd’).

SSL-encryptie houdt in dat uw persoonlijke gegevens versleuteld worden, zodat deze niet door derden kunnen worden (in)gezien. Dat betekent dat als u met ons communiceert via de website dat op een veilige wijze gebeurt waarbij alleen u en wij de gegevens die u verstuurt kunnen inzien.

Als u ondanks de getroffen maatregelen de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@ruttmans.nl

 

Wijziging privacy- en cookieverklaring

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Ruttmans, de glutenvrije wereld behoudt zich derhalve het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring te wijzigen. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 

Vragen over privacy of cookies?

We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Indien u vragen heeft over uw privacy en over hoe wij met uw privacy omgaan dan kunt u contact opnemen: 

 •  Ruttmans, de glutenvrije wereld
 •  Groningerstraat 17
 •  9401 BG te Assen
 •  +31 (0) 318 306303
 •  +31 (0) 6 122 39 079
 •  Info@Ruttmans.nl

 

 

 

 

 

 

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 21 mei 2018