0318 306303

Uw winkelwagen bevat geen artikelen.

Subtotaal: € 0,00

Copyright

Copyright

De informatie op deze website - zowel in woord als beeld - mag niet worden gereproduceerd, gedistribueerd of opgeslagen zonder uitdrukkelijke toestemming van Ruttmans, de glutenvrije wereld.

Op de inhoud van deze website rust copyright, maar ook op de gebruikte afbeeldingen rust copyright van de eigenaar.

De foto's, productbeschrijvingen en teksten zijn voor het exclusieve gebruik van Ruttmans, de glutenvrije wereld ontworpen en daarom auteursrechterlijk beschermd. Zonder schriftelijke toestemming van Ruttmans, de glutenvrije wereld is het gebruik van de foto's, productbeschrijvingen en teksten, al dan niet voor commerciele doeleinden, niet toegestaan.

Als u de informatie in de vorm van tekst en/of foto's zonder schriftelijke toestemming van Ruttmans, de glutenvrije wreld toch gebruikt, legt Ruttmans, de glutenvrije wereld u een boete op zonder dat een ingbrekestelling noodzakelijk is en zonder dat Ruttmans, de glutenvrije wereld enige schade aannemelijk dient te maken. De boete bedraagt € 700,00 per foto, per productbeschrijving of per gebruikte tekst. De boete wordt verhoogd met de te maken kosten door Ruttmans, de glutenvrije wereld. Dit om de rechten van Ruttmans, de glutenvrije wereld te handhaven, onverminderd de verplichting om het gebruik van de foto, foto's, tekst of teksten op eerste aanzegging te staken en gestaakt te houden. Ruttmans, de glutenvrije wereld zal in deze haar rechten handhaven.

Voor alle foto's en/óf teksten kunt u contact met ons opnemen.